Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Amerika Na Cestama Povratka U Kameno Doba

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
tuper
User Rating: / 1
PoorBest 

Mnogi gradovi u ruralnim dijelovima Amerike više ne mogu održavati asfaltirane ceste u dobrom stanju. Da, dobro ste pročitali, više si ne mogu priuštiti niti asfalt. Ljutiti građani se žale zbog uništavanja njihovih automobila, rupe su toliko duboke da se za vrijeme kiša u njima kupaju patke. Stoga su lokalne vlasti odlučile posegnuti za drastičnim mjerama i jednostavno razmontirati ceste, zamijenivši moderni asfalt sa mješavinom drobljenog šljunka i komadima starog asfalta, vrativši ih tako u stanje prije pedesetak godina kada smo ih svi poznavali kao "bijele" ceste.Prošli tjedan je prva kineska agencija za kreditni rejting, 'Dagong', objavila svoje izvješće - rang listu suverenih kreditnih rejtinga nekih pedesetak zemalja svijeta. Događaj će ostati upamćen kao prvo "ne-Zapadno" ocjenjivanje kreditnih rejtinga.
Predstavljeni rezultati su vrlo različiti od onih koje su objavile Moody's, Standard & Poor's i Fitch.
"Zapadne agencije za kreditni rejting su veoma politizirane i visoko ideološke institucije koje se ne pridržavaju objektivnih standarda. Sjedinjene Američke Države kao čisto dužnička nacija su insolventne i suočavaju se s bankrotom, ali im bonitetne kuće i dalje dodjeljuju visoke ocjene za kreditni rejting. U stvarnosti, ogromni vojni troškovi SAD-a nisu odraz njih samih, već posuđenog novca koji dolazi iz inostranstva, a to nije održivo", izjavio je u intevjuu za Financial Times Guan Jianzhong, predsjednik kineske 'Dagong Global Credit Rating'.

 

U saveznoj državi Michigan više ne vjeruju privatnoj središnjoj banci, Federalnim Rezervama i valuti dolar koju bez ikakvog materijalnog pokrića u obliku duga prema njoj samoj izdaju iz ničeg.
Michiganom je među ljudima počela kružiti nova vrsta novca, ne radi se o krivotvorenju nego o alternativnoj valuti.
Upravo sada, može se kupiti obrok ili posjetiti kiropraktičara bez korištenja službene valute SAD-a kao zakonskog sredstva plaćanja.

Ova valuta izgleda kao pravi novac, ali se ne može odnijeti u banku jer je u opticaj nije izdala vlada.
"Da li ljudi moraju prihvaćati dolar kao novac? Ne, oni to ne moraju, oni mogu prihvatiti što god žele, ili mogu odbiti prihvatiti bilo što", izjavio je Dave Gillie, vlasnik restorana 'Gillies Coney Island', jedan od onih koji rado prihvaćaju ovu novu kompetitivnu valutu.

 

Tamo gdje obnova ceste znači odustajanje od asfalta i povratak šljunku.

 

U istoj toj saveznoj državi Michigan, otprilike 38 od 83 pokrajine je u posljednjih nekoliko godina pretvorilo asfaltirane ceste u "bijele ceste".
Prošle godine, Južna Dakota se odrekla 160 kilometara asfalta u zamjenu za dobar stari šljunak.

Pokrajine u Alabami i Pensilvaniji su također počele pretvarati njihove asfaltirane ceste u makadam.
Neke regije u saveznoj državi Ohio su pak odlučile jednostavno prepustiti ceste njihovoj sudbini, pričekati da ih uništi sunce dok se same ne vrate u prvobitno stanje.

Kada države imaju novaca, onda se dosta troši na ceste kako bi se ljudima pokušao olakšati život, još uvijek su neki uvjereni u to.
No priljev državnog novca za lokalne ceste je presušio u mnogim mjestima zbog proračunskih manjaka, a veći porezi su nepopularna mjera u javnosti.
Obnova asfaltirane ceste je danas posebno skupa, u zadnjih deset godina se cijena više nego udvostručila.
Asfaltirane ceste, povijesni grbovi američkih postignuća, uništavaju se diljem ruralne Amerike i zamijenjuju šljunkom ili drugim jeftinim grubim površinama u borbi županija s tijesnim proračunima i padom prihoda.

U novonastaloj situaciji pri povratku Sjedinjenih Američkih Država u kameno doba, netko se žali na prašinu koju diše, a koja može biti i otrovna, no svi se slažu da je na kraju krajeva bolje ovako nego podvrći se plaćanju novih poreza za održavanje asfaltiranih cesta.

 

Jamestown - Jerry Brickner obavlja nadzor nad županijskom cestom nedavno pretvorenom u makadam.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3125 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts