Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Afrička Ruža Kao Krv Crvena, Opojna, Cvijet Mirisni

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Ima li bilo tko u svijetu za koga prekrasan cvijet, ruža nije simbol ljubavi?

 

Ruža, kao krv crvena, opojna, cvijet mirisni.

 

Postoji netko za koga je ono što na Zapadu smatramo romantičnom gestom, simbol muke i smrti.Ovo je priča o cvijeću koja se vrag bi ga znao iz kojih razloga ne pojavljuje u mas-medijima, priča o ružama koje iz Afrike stižu Europu tijekom cijele godine, posebno na jedan trenutak, Dan Svetog Valentina.

Možda svi od nas ne znaju točno od kuda dolazi cvijeće kojemu se divimo i pred kojim se topimo u dućanima, cvijeće kojeg poklananjamo na slavljima, feštama i rođendanima, ruže koje mirišemo nosevima na Valentinovo ili dan godišnjice.

Ovaj članak opisuje apsurdnu priču o putu cvijeća.

Nije naodmet napomenuti da poslovni obim prometa cvijećem u Europi trenutno fakturira više od 50 milijardi eura.

Naravno, u ovom poslovnom krugu netko zarađuje puno, a drugi zarađuju puno manje.

 

 

Glavni subjekti koji imaju najveću korist od ovog nazovimo ga poslovnog pokreta su holandske proizvođačke i distributerske kuće, Aalsmeer, FloraHolland, Oost Netherland i Vleute.

Zapravo 79 posto od cvijeća koje nalazimo u našim trgovinama dolazi iz Nizozemske, a zatim slijede Njemačka i Velika Britanija.

Ove velike multinacionalne korporacije cvijeća određuju tržišne cijene različitih cvjetova koji se zatim prodaju na aukcijama.

Europa kupuje od Nizozemske, ali od koga kupuje Holandija?

I evo nas opet u Africi.

U Europu iz Afrike stiže 80.000 tona cvijeća, većina od oko 77% iz Kenije, a zatim redom slijede Zimbabve, Zambija i Uganda.

Ovdje ćemo se osvrnuti na ono što se događa u Keniji, a odnosi se na ovaj veliki biznis proizvodnje i trgovine laticama na koje se toliko palimo.

Užas je koncentriran na otprilike 2.000 hektara staklenika oko jezera Naivasha, na 150 kilometara udaljenosti od glavnog grada Nairobija gdje zaposleni ljudi Kenije koji su uglavnom žene rade 7 dana u tjednu u neljudskim uvjetima vrućine staklenika.

Žene su tamo često seksualno zlostavljane, a većina ih nakon nekoliko godina rada na tom radnom mjestu oboli od raka kože ili dišnih putova zbog kontakta s pesticidima kojima je tretirano cvijeće.

Stotine je slučajeva sljepila i neplodnosti zbog pesticida i drugih otrovnih tvari.

Nakon što su pobrali cvijeće, radnici rade u prostoriji u kojoj se selekcionira cvijeće, a temperatura spušta na manje od polovice kako bi se cvijeće očuvalo svježim.

Od tog trenutka se cvijeće počinje transportirati u Europu u velikim kontejnerima hladnjačama.

U jednom od najvećih staklenika po imenu "Nini" radi oko 600 zaposlenih.

Nakon velikih pritisaka od prije nekoliko godina protiv multinacionalnih kompanija, nešto se pokrenulo, velike kompanije su bile prisiljene uvesti neka nova pravila ponašanja koja se međutim često krše.

Drugi problem koji se od nedavno pojavljuje je isušivanje jezera Naivasha zbog pretjerane količine vode koja se koristi za navodnjavanje u staklenicima.

Tamo, daleko u Keniji, radnici zarađuju polovicu stotog dijela eura po ruži, otprilike oko 40 eura mjesečno.

Porezano se cvijeće isporučuje s aerodroma u Nairobiju isti dan prema Nizozemskoj, a odredišta su i Velika Britanija i Njemačka.

Tereti cvijeća iz glavnog grada te afričke države se otpremljuju prema nama, razvijenim Zapadnjacima sa po 7 dnevnih avionskih letova.

Broj letova se povećava i intenzivira za vrijeme žetve u razdobljima Valentinova i nevjerovatno ali istinito, za vrijeme festivala San Remo.

Što možemo učiniti?

Očito, prva naša akcija bi trebala biti bojkot.

Ako kupujete ruže i ostalo cvijeće, kupujte od lokalnih proizvođača u prodavaonicama u kojima znate porijeklo cvijeća.

Zapitajte se da li zbilja vrijedi hraniti ovo apsurdno novčano tržište zbog cvijeta koji ne živi više od dva dana.

I onda se zaustavite kad na Valentinovo, dan zaljubljenih poželite približiti ružu prema nosu jer možda će miris koji ćete osjetiti ovog puta biti drugačiji.

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 5621 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts