Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Tags komplementarne valute

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
Tags » komplementarne valute
administrator
User Rating: / 0
PoorBest 
Stigao je i taj dan dakle u Hrvatsku, Član Savjeta Hrvatske Narodne Banke Branimir Lokin je kao rješenje za nesolventnost predložio uvođenje komplementarnog novca, spomenuvši pri tome da u svijetu postoji preko 300 komplementarnih valuta, te ono najvažnije, da komplementarne valute može izdavati bilo tko, poduzeća, udruge, organizacije...

Ne znam da li konstantni izostanak spominjanja Crom Alternativne Valute ima nekakve veze s enciklopedijama i povijesnim knjigama u kojima će prije ili poslije negdje morati pisati "... bila je to prva alternativna valuta u Republici Hrvatskoj...", ili je to zbog toga što je Hrvatska iznimno likvidna ali nije solventna, no to nije ni toliko bitno, ali na kraju krajeva, zašto i ne spomenuti?

Pojam alternativna valuta je termin koji se koristi za bilo koju valutu koja se upotrebljava kao alternativa dominantnim nacionalnim ili multinacionalnim valutnim sustavima. Alternativne valute mogu izdavati pojedinci, korporacije ili organizacije, mogu ih izdavati i nacionalne vlade ili jedinice lokalne samouprave, a mogu se pojaviti i prirodno same od sebe kad ljudi počnu koristiti određenu vrstu robe kao valutu.


Kada se koriste u kombinaciji s nacionalnim ili multinacionalnim službenim valutama, onda se nazivaju komplementarne valute. Većina komplementarnih valuta su također i lokalne valute jer je njihova upotreba ograničena na određena područja. Zakonitost i porezni status alternativnih valuta varira od zemlje do zemlje, upotreba nekih sustava je u nekim zemljama legalna dok bi u drugim ista bila ilegalna.

Komplementarne valute mogu poslužiti kao alat za razvoj lokalnih društvenih zajednica.

Veća zaposlenost u područjima s niskim prosječnim prihodima se može postići kroz promicanje lokalnih gospodarskih aktivnosti njihovim izdvajanjem iz globalnog konteksta. Aktualno su ove aktivnosti ograničene i otežane zaostajanjem u prosječnoj produktivnosti u odnosu na najkonkurentnije robe i usluge što dostupnu ponudu na određenom geografskom području čini nekonkurentnom i s očiglednim tehnološkim zaostacima. U stvarnosti, usporedba s uvezenim robama iz inozemstva se odvija kroz međunarodne valute, zbog čega svima postaje jasno da je naprimjer pogodnije kupiti uvozni kukuruz iz Meksika zato što košta manje od onog kojeg su proizveli lokalni poljoprivrednici, ali velika većina stanovništva ne posjeduje dolare. Rezultat je taj da ovakva mjerila vrijednosti uništavaju očigledno manje konkurentnu lokalnu proizvodnju stvarajući nezaposlenost na tom teritoriju i u isto vrijeme ne dopuštajući zbog manjka prihoda u međunarodnim valutama, uvoz kojim bi se prehranilo gladno stanovništvo.

Valuta izdavana na lokalnom nivou bi međutim, bez obveze na konvertibilnost u strane valute omogućila odvajanje od mehanizama i logike globalizacije, naravno pod uvjetom da na tom teritoriju postoje neiskorišteni proizvodni kapaciteti, a toga pogotovo u zemljama u razvoju ima napretek, u sektorima poljoprivrede, odjeće i obuće, izgradnje stanova i izradnje namještaja, raznih vrsta obrta, obrazovnih usluga i skrbi o osobama, zdravstvu..., odnosno najvažnijim sektorima za društvene zajednice.

Sve što je potrebno za to je povezati zainteresirane proizvođače u sistem komplementarne valute i ponuditi posao nezaposlenima, ili siromašnima mogućnost da povećaju svoje prihode. Jednom zasićena domaća potražnja za određenim proizvodom, ako se stvori proizvodni višak u odnosu na potražnju na tom lokalitetu, može se izvoziti i prodavati u međunarodnim valutama i tako omogućiti uvoz dobara, roba i usluga koje ta lokalna društvena zajednica nije u stanju autonomno sama proizvoditi.

Sustavi komplementarnih valuta bi mogli donijeti pozitivna iskustva u izdvojenim regionalnim područjima ili na otocima s ciljem dokazivanja da je moguće zaobići aktualni destruktivni globalizirani ekonomski model. Kroz komplementarne valute korištenjem dvostrukog opticaja, ponovo prisvojiti ono što je globalizacijom oduzeto, naprimjer tradicionalne sektore predstavlja pravi izazov i alternativu gladi i stalnom pribjegavanju međunarodnoj pomoći koja se prečesto dokazuje potpuno neučinkovita, štoviše štetna.
kekec
User Rating: / 0
PoorBest 

Mislim da je sazrijelo vrijeme da se mnogim stvarima stane na kraj, cenzura alternativne valute Crom u Hrvatskoj Wikipediji nije prošla tako nezamijećena kao što se to možda čini. Jučer je Branimir Lokin, član Savjeta Hrvatske Narodne Banke predložio kao rješenje za nesolventnost uvođenje komplementarnog novca kojim bi se zatvorili krugovi plaćanja. Naveo je da danas u razvijenim zemljama svijeta postoji više od 300 komplementarnih valuta s ulogom platnog sredstva iako nisu službene valute. Branimir Lokin je pojasnio da komplementarne valute može izdati bilo tko, udruga ili poduzeće jer se time ne ugrožava izvorni novac, a omogućuje se da se zatvore pojedini krugovi unutar sustava.

Jeste li pročitali "Viva Kroacija i njena demo(n)kracija", zadnju kolumnu Ane Benačić? Istina o našoj stvarnosti koju je perom prenijela na papir je toliko tužna da čovjeka zbilja baca u očaj. Ono što je mene bacilo u očaj čitajući ovaj članak nije toliko očajna situacija u koju smo se, priznajmo, sami doveli, već to što je jedino što nam preostaje da i dalje ostanemo sjediti skrštenih ruku očekujući sudbinu padajući u još dublje očajanje. Nije li to u stvari i prava svrha sveg ovog očaja koji nam se svakodnevno servira? Ja sam došao baš do tog zaključka i evo me zato tu, stekao sam dojam da su se ovdje skupili ljudi koji žele sami upravljati svojim životima i kroz ovu alternativnu valutu, umjesto da u očaju bespomoćno promatraju kako to za njih čine drugi vodeći ih ravno do dna.


.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 5799 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts