Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Tags abu ghraib prison british soldiers abuse

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
Tags » abu ghraib prison british soldiers abuse
roman
User Rating: / 0
PoorBest 

12 Rujna 2009, na sindikalnom prosvjedu na trgu u centru Pule se okupio pristojan broj ljudi.


Mnogi od njih su nosili majice s obilježjima sindikata.


Osrednja je masa ljudi do trga stigla marširajući ulicama uz povike, pozive i zvižduke.
Za primjetiti je da su pulske ulice u blizini trga, prepune kafića, začudo ovog jutra za razliku od drugih, odjekivale i muzikom iz pomenutih kako bi se pokušala nadjačati buka s mjesta na kojem se održavao prosvjed.
Neizbježno je ne spomenuti da se na prosvjedu nisu pojavili poznatiji Puležani, nazovimo ih "ekipa", baš nitko od njih.

Sa bine su stigli zahtjevi sindikata za većim penzijama odnosno mirovinama, tražilo se ukidanje kriznog poreza poznatijeg kao "harač", zaštita naše domaće proizvodnje i ekonomije te naravno rješavanje problema kriminala i korupcije.
Održali su govore predsjednik Sindikata Istre i Kvarnera Bruno Bulić i još ponetko od njegovih sindikalnih kolega, masa okupljenih ih je pozdravila pljeskom.
Kroz govore su pozvani i mladi i stari, najširi društveni slojevi da se odupru politici pljačke koju smo pretrpjeli.
Opisan je tu i kapitalistički sistem sa svojim negativnim posljedicama, manje više smo gledali ono što gledamo već stoljećima, ovo nije ni prvi ni zadnji put.Ono što je izgledalo doista komično, bilo je samo mjesto na kojemu je postavljena bina.
Ispred banke.
Naime svatko tko je stupio na pozornicu, imao je veliku plavu aureolu iznad glave: Hypo Alpe Adria Banka.
Nažalost, niti ovaj simbol svetosti nije bio dostatan da bi netko s bine ili od sudionika prosvjeda, u ovim trenucima kada su razlozi globalne financijske krize očiti i sasvim očigledni, posvetio par riječi uzroku svih problema, ne samo ovih zbog kojeg je organiziran ovaj jučer-danas-sutra prosvjed: Trenutku u kojem se stvara i izdaje novac.

Ovaj je javni sindikalni prosvjed u Puli održan 12 Rujna 2009 godine ipak u onom najvažnijem, u mnogo čemu različit od ostalih prosvjeda.

Prisutni novinari su primili reklamni letak o skorom otvaranju Udruge "Crom Alternativna Razmjena".
Na njemu su opisani najvažniji uzroci financijske krize i razlozi zbog kojih je svijet zaglibio u situaciju u kojoj se nalazi.

Još važnije, prisutnim sudionicima prosvjeda i promatračima, također su u velikom broju podijeljeni istovjetni informativni letci o postojanju Udruge "Crom Alternativna Razmjena" s osnovnim pitanjima
i odgovorima koji se tiču ekonomije, gospodarstva, proizvodnje, industrije, kriminala, korupcije, životnog standarda i mirovina.
Dakle kao što je to naznačeno i na web sajtu udruge, i na informativnim letcima podijeljenim građanima na sindikalnom prosvjedu danas u Puli, vidimo se uskoro razmjenjujući ekonometrijske simbole.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 2533 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts