Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Ljudska Evolucija Kroz Znanje I Obrazovanje: Konačna Naplata

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
webmaster

Još od antičkih vremena, pa sve do danas, kako bi se uklonili politički rivali, ljubavnici ili samo zbog osobnog rivaliteta, bilo je uobičajeno prakticirati trovanje.

Kako bi se zaštitili od ovog potencijalnog rizika, pape, kraljevi, plemići, političari i gospoda, prije nego što su počeli jesti bilo koji obrok, davali su ga na kušnju "ljudima" koji su specijalno za to bili zaduženi, ili i samim kuharima.

Uzimanjem u obzir svih dokumentiranih dokaza o prevarama i obmanama u politici, ekonomiji, obrazovanju, medijima, svakodnevnom životu i sadržajima u cjepivima, ne biste li željeli vidjeti vaše lidere kako konzumiraju svoje otrove?

Dobro se sada zagledajte u ovu sliku fetusa koji vas znakom sa dva prsta pozdravlja i najavljuje pobjedu.

Ovaj dječak izgleda kao da ima vrlo važne poruke za svijet, a još se nalazi u majčinoj utrobi.

Slika je snimljena prije neki da ultrazvučnim skeniranjem i izazvala šok među prisutnima kada ih je fetus sa dva podignuta prsta pozdravio iz utrobe.

Vrag bi ga znao, naredna generacija konačno pobjeđuje, ili je ovo znak pobjede nekog drugog, odnosno naš konačni poraz.

 


Debel, pijan i glup nije način kojim se ide kroz život, sine, u svakom slučaju je poruka iz predostrožnosti koju možemo uputiti ovom dječaku.

Forrest Gump, kada su ga pitali da li je glup ili nešto slično tome, odgovorio je da je glupav onaj koji se glupavo ponaša.

Izgled osoba ne dokazuje da su one glupave.

Njihova djela, ponašanje i radnje su mjerila i dokazi njihove glupavosti.

Termini glup i idiot nisu politički ispravni u današnjem svijetu. Intelektualno izazvani, kvocijentom inteligencije oštećeni, s manjkom talenta i sposobnosti, moždanim kapacitetom siromašni ljudi vjerovatno zadovoljavaju policiju.

Pogledajmo malo definicije glupavih ljudi i procijenimo da li ih možemo primjeniti na ljude u mjestima u kojima živimo.

Glupav: sporog uma, izraz dan zbog neinteligentnih odluka ili akata, manjka inteligencije ili razuma. Nedostatak sposobnosti za apsorbiranje ideja ili utisaka, tupoglavost, ošamućenenost ili stanje razuma koje može biti urođeno ili privremeno.

Idiot: glupa ili nerazumna osoba, čovjek s manjkom inteligencije, osoba kojoj nedostaje zdrav razum.

Osim opisivanja George Busha, ove definicije opisuju žalosno stanje miliona nas samih.

Razum sluša samog sebe, ignorancija se pokorava onome što stoji iza nje. Znanje će zauvijek vladati nad neznanjem, a ljudi koji namjeravaju biti sami svoji gospodari se moraju naoružati znanjem koje daje moć.

Obrazovanje je bolja zaštitita slobode nego čitave vojske.

Narodi ovog svijeta su ignorancijom, neznanjem, glupavošću i nezainteresiranošću za upravljanje njihovim zemljama, dozvolili oligarhiji političara, bankara i moćnih korporacija da iskoriste kontrolu nad državama i njihovim bogatstvima kao plijen za njihove osobne koristi.

Kako su potpuno propali u pokušaju educiranja samih sebe, milioni ignorantnih ljudi su potpuno izgubili sve svoje snage i sada su rijetko vođeni zdravim razumom i znanjem.

Elita koja upravlja našim svjetovima ne želi da mase postanu obrazovane. Time se njihova moć i snaga izlaže opasnosti. Javni školski sustavi im osiguravaju zadržavanje njihove snage i bogatstva.

U svakom slučaju, ni droge ni alkohol ne uzrokuju fundamentalno konstantno bolesno stanje društva.

Ako zbilja želimo pronaći izvore i uzroke naših nevolja, ne bismo trebali testirati ljude na droge, trebali bi ih testirati na glupavost, ignoranciju, gramzivost i ljubav prema moći.
 
Odlično motivirani profesori proizvode i odlično motivirane studente. Nekompetentni, nemotivirani i istrošeni nastavnici proizvode i funkcionalno nepismene i jadne đake.

Ne postoji ništa što više zaslužuje naše pokroviteljstvo nego promicanje znanosti i književnosti. Znanje je u svakoj državi temelj javne sreće.

Mi smo također učinili stvari takvima da skoro niko ne razumije znanost i tehnologiju. To je siguran recept za katastrofu. S time ćemo moći izlaziti na kraj neko vrijeme, ali prije ili kasnije, ova zapaljiva smjesa neznanja, ignorancije i moći će nam eksplodirati u lica.

Neznanje je Božje prokletstvo, znanje su krila kojima ćemo se vinuti u raj.

Ne postoji područje neznanja i ignorancije koje je nesretnije od područja ekonomije i financija. Oni sa superiornim znanjem i moći su u stanju dovesti ignorantne mase u zabludu u pogledu stanja naše ekonomske situacije i monetarnog sustava, jer većina globaliziranih običnih ljudi nema pojma o deficitu, inflaciji, dugu, porezu i tiskanju novca iz ničega.

Začuđujuće je koliko čovjek može biti glupav kada njegov posao ovisi upravo o nerazumijevanju stvari.

Prepoznat ćete sebe kao ignorantne osobe, ako:

- mislite da je Mujo godinama planirao ubiti Ivana, a Slobodan Štefa,

- mislite da je rat u Jugoslaviji nova pjesma Guns N' Rosesa,

- ako umjesto utrke konja u kojoj pobjeđuje samo prvi, onaj koji izdaje novac, za inflaciju mislite da je naziv za probušenu gumu,

- umjesto privatne korporacije, Federalne Rezerve smatrate markom viskija,

 - mislite da BDP-a znači brate daj mi pare,

- misliš da si zaslužio kuću od milion eura sa godišnjim prihodom od 15.000 eura,

- misliš da je nacionalni javni dug spomenik u Dubrovniku,

- misliš da države izdavanje novca prepuštaju centralnim bankama zato što je to "uobičajena navika" propisana zakonom,

- misliš da države izdaju kovanice, ali ne i papirnate novčanice zato što se to ne isplati,

- misliš da države izdaju obveznice umjesto da izdaju vlastiti novac jer je tako isplativije,

- misliš da centralne banke ne objavljuju imena njihovih vlasnika jer je to poslovna tajna,

- misliš da zakoni ne propisuju vlasnika novca u trenutku njegovog izdavanja zato što se to ne smije raditi,

- ne znaš da novčanice nemaju zlatnu, odnosno nikakvu podlogu i nikakvu garanciju, da se novac stvara iz čistog zraka, kroz i kao javni i privatni dug,

- misliš da monetarna suverenost i neovisnost predstavlja pravo svake centralne banke.

 

Homo Ovcaens

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3020 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts