Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News King ICT propada?

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
vesna

King ICT propada?

Nakon što je prije par dana u nekoliko slobodnih hrvatskih medija objavljena informacija o masovnim otpuštanjima u M SAN-ovoj tvrtki King ICT pri čemu je u prva dva vala otpušteno oko 20 ljudi, uključujući i cijeli i odjeli poput Business intelligencea, a sličan broj uposlenika je dobio otkaze i kod posljednjeg, trećeg vala otpuštanja, tako da je broj uposlenih smanjen 10-ak posto, poznavatelji prilika u hrvatskom IT sektoru su se upitali nije li to početak kraja poznatog hrvatskog IT diva od papira.

 

Prema informacijama iz izvora koji su željeli ostati anonimni, problem je što su klijenti King ICT-a uglavnom državne tvrtke koje kasne s plaćanjima, a i zbog krize nastoje štedjeti gdje god je to moguće. ''Kad 90 posto poslova sklapaš isključivo s državnim tvrtkama poput HEP-a i Hrvatskih željeznica posredstvom raznoraznih stranačkih i braniteljskih poluga, kad posluješ gotovo isključivo s državom, onda, dakako, dijeliš i sudbinu te države kad ona počne hroptati pod opterećenjima'', izjavio je jedan od vodećih hrvatskih informatičara i dodao kako se spominju i novi valovi otpuštanja nakon Božića.

 

King ICT mjesečno sklopi 20 do 30 ugovora o javnoj nabavi s raznim državnim tvrtkama i institucijama, a potencijalni konkurenti i cijenom i kvalitetom, uopće ni ne žele trošiti vrijeme na sudjelovanje besmislenim javnim nabavama za koja se i prije početka postupka, zna da moraju pripasti King ICT-u. U ovom trenutku se, primjerice, pouzdano zna za 17 javnih natječaja koje su raspisali različiti obveznici javnih nabava, ministarstva i državne tvrtke, koji još nisu završeni, da će na njima po dovršetku postupka, posao dobiti King ICT. I bio bi to predivan, iznimno profitabilan posao, prava hrvatska poslovna bajka, kad ne bi došlo do neočekivane situacije – država više nema novaca.

 

U medijima i među informatičarima već mjesecima cirkuliraju informacije kako su usluge King ITC 40 do 50 posto više od konkurencije, a državne su ih tvrtke morale kupovati po befelu ''s najvišeg mjesta'', kao što se dogodilo s poznatom kupovinom aparate za poništavanje karata u Hrvatskim željeznicama koji su nakon kupovine od KING ICT-a ostali neraspakirani narednih nekoliko godina. Prema tim glasinama koje se nitko u državi ne usudi ozbiljnije provjeriti,  uključujući i Uskok i policiju, da je tadašnji direktor HŽ-a Marijan Drempetić, 2003. odbio potpisati ugovor o kupovini nepotrebnih aparata za poništavanje karata s predstavnikom King ITC-a generalom Damirom Krstićevićem, ''pojeo bi ga mrak''. Pritisnut ovim okolnostima Drempetić je napravio jedino što je u onom trenutku bilo moguće – kupio je aparate i spremio ih u skladište na 5, 6 godina te mirno, živ i zdrav, sačekao novu upravu kako bi im prebacio vrući krumpir prepunih skladišta nepotrebne opreme.

 

Od najnovijih kadrovskih promjena se očekivalo čudo, da izbjegne urušavanje desetljetnog sustava temeljenog na političkim spregama, ali teško da mogu ostvariti takve rezultate. Za sad je izvjesno masovno otpuštanje informatičara. Možda će uskoro na red doći i generali HV-a?

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 2531 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts