Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News I Nakon Smrti, Nikola Tesla Živi Među Nama

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Nikola Tesla je čovjek odgovoran za svaki oblik suvremene tehnologije koju danas imamo na raspolaganju. Ne bi bilo Tviterovanja, Guglanja, mobitela, satelita u svemiru, aviona, x-zraka, ili fizike kakvu poznajemo.

Da li se itko sjetio Nikole Tesle na njegov rođendan?

Nikola Tesla je rođen 9. srpnja 1856, u ponoć.

Netko se ipak sigurno sjetio Nikola Tesle ovaj tjedan, to je Dr. Ljubo Vujović.
Dr. Vujović je ove godine nominiran za primanje nagrade Američkog Biografskog Instituta: "Osoba 2009 Godine U Edukaciji" za njegov rad kao predsjednik i urednik "Tesla Memorial Society"  New York-ške web stranice koja je glavni izvor informacija o slavnom znanstveniku i izumitelju Nikoli Tesli, te ostalim svjetskim figurama u povijesti.

Iako su znanstvenici diljem svijeta uložili velike napore da se konačno prepozna genijalnost i doprinos ovog velikog čovjeka, još uvijek magla misterije okružuje njegov život i djela.
Mnogi smatraju da je najočitiji od razloga tome taj, što su njegovi izumi bili previše progresivni za dostupne tehničke resurse, i također previše napredni za kolektivnu psihu čovječanstva u to vrijeme.

The Missing Secrets Of Nikola Tesla:

Većina teorija upućuje na njegov nedostatak smisla za biznis i kombinaciju njegovog propalog projekta s JP Morgan, dok su gradili "Toranj Snova", svjetski RTV toranj na Long Islandu koji bi prenosio telefonske poruke preko oceana; emitirao i prenosio vijesti, glazbu, burzovna izvješća, privatne poruke, sigurnu vojnu komunikaciju, pa čak i slike na bilo koje drugo mjesto na svijetu.
Nikola Tesla je tada pod sumnjivim okolnostim ostao bez financijskih sredstava.

Tesla je rekao bankaru Morganu: "Kada u potpunosti bude primijenjen bežični prijenos, Zemlja će se pretvoriti u veliki mozak, a svaki njegov dio će imati sposobnost odgovora".

Tesla je očigledno predvidio WWW i naša računala. 1937 godine je izjavio: "U ovom trenutku znanstvenici rade u laboratorijima američkih sveučilišta i pokušavaju stvoriti ono što je opisano kao "stroj za razmišljanje. Ja predviđam razvoj ovoga u stvarnost".

Također je izumio naše bežične kutije na prijelazu stoljeća.

Teleautomaton je bio uređaj kojeg je Tesla izumio u 1890-im godinama. Sablasno sliči na naše bežične kutije koje nam omogućavaju da sjednemo u kafić i pijemo kavu, tipkamo na naš laptop, komuniciramo našim mobitelima, letimo našim avionima, gledati našu stvarnu televiziju i slušamo radio dok čekamo zaglavljeni u prometu.

Teleautomaton je jednostavan aparat s Teslinom zavojnicom. Ove zavojnice su u početnim eksperimentima bile umetnute u brodove kako bi rezonirale s drugim zavojnicama koje su se nalazile na obali. Usklađivanjem zavojnica, operater na obali je mogao daljinski upravljati brodom.

Njegovi rezonancijski eksperimenti su u jednom trenutku izbjegli van kontrole čak i u New Yorku.

U svom laboratoriju u Houston Street-u, dok je provodio eksperimente s mehaničkom rezonancijom i elektro-mehaničkim oscilatorima, stvorio je rezonanciju nekoliko okolnih zgrada zahvaljujući određenoj frekvenciji, ali ne i svoje zgrade, uzrokujući pritužbe na policiji.
Kako je brzina rasla, pogodio je rezonantnom frekvencijom i svoju zgradu, pa je čim je prepoznao opasnost, primijenio težak kovački čekić za prekidanje eksperimenta, dok je policija ostala zabezeknuta.

Vjerojatno su eksperimenti poput ovih doveli Teslu na glas kao ludog znanstvenika. Bio je akreditiran u eksperimentima s putovanjem kroz vrijeme, komunikacije s izvan zemaljcima i strojevima koji zabilježavaju misli, između mnogih drugih.
Njegovi kasniji eksperimenti, dobijanje "free energy (besplatne energije)", najvjerojatnije su ga još više doveli u neprilike. Općenito, ne biti u mogućnosti naplaćivati energiju ne ide u prilog velikim moćnicima.

Možda, sigurno ili vjerovatno, baš se iz ovog razloga još uvijek vozimo na benzin i naftu, iako se Nikola Tesla svojim modificiranim automobilom marke "Pierce Arrow" još prije stotinjak godina vozio brzinom od 130 km/h, pogonjen bežičnim prijenosom električne energije, što znači bez limita.

Skloni smo nazivati genijima subjekte vezane za duhovnu snagu ili poklone od Božanskog Duha. Iako Tesla nije davao veliki značaj religiji, jednom je izjavio: "Religija je dala čovjeku ideale koji daju značenje njegovom životu i unaprijeđuju dobru provodljivost". Iznenađujuće je, čisto mehanički, razmišljao o čovječanstvu.

"Za mene, svemir je jednostavno veliki stroj koji nikada nije postojao i koji nikada neće prestati postojati. Ljudska bića nisu iznimka u prirodnom poretku.
Čovjek, kao i univerzum, je stroj. Ništa ne ulazi u naše umove ili određuje naše akcije, bez da nije direktno ili indirektno odgovor na stimulativne poticaje naših osjetnih organa. Zahvaljujući sličnosti naših građa i istovjetnosti naših okruženja, odgovoramo na sličan način na stimulativne poticaje naših osjetnih organa razumijevanje je kao barn. Tokom vremena, razvijeni su beskonačno kompleksni mehanizmi, ali ono što zovemo "duša" ili "duh", nije ništa više od pukog zbroja djelatnosti u jednom od tijelu. Kada funkcioniranje tih djelatnosti prestane, "duša" ili "duh" također prestanu postojati".

Većina od nas je Nikolu Teslu smatrala vizionarom ispred svog vremena, ali evo jedne začuđujuće Tesline izjave:
"Moji neprijatelji su me toliko uspješno prikazivali kao pjesnikom i vizionarom, da nešto komercijalno od toga moram zaustaviti bez odlaganja".

Da li se Tesla šalio? Je li bio istinski, čisti znanstvenik? Bi li ga njegovi eksperimenti na koncu doveli do toga da upregne duhovnu snagu? Da li je Tesla bio na puta otkrivanja "Božje Čestice"?

Nikola Tesla je odlično govorio nekoliko svjetskih jezika, a rezultate kompliciranih jednadžbi i eksperimenata je unaprijed vidio zaronjen u duboko razmišljanje ili snove.

Nikola Tesla je svakako ispunjavao jaz između znanosti i "duše", bez obzira priznavao on to ili ne.

Možda nije vjerovao u život poslije smrti, ali njegovi izumi i pronalasci su ga sigurno održali veoma živim i poslije smrti.

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4499 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts