Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Glup, Gluplji, Mrtav

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

"Moramo shvatiti da se problemi gnoje već godinama, a ne samo u ove posljednje tri. Kao pojedinci imamo neka osnovna prava. Nas ljude nije stvorio zakon, mi postojimo po prirodi. Korporacije su međutim umjetne tvorevine. One bi trebale služiti našim interesima, našim zajedničkim društvenim interesima. Ali mi smo ih stvorili s ovlastima koje više ne služe našim zajedničkim društvenim interesima. Institucionalizirani sustav dijaboličnih poticaja je omogućio bankarima s Wall Streeta i drugim korporativnim direktorima prokockati američko bogatstvo, i zatim, nakon što se kuća od karata srušila, što je izazvalo najgoru ekonomsku krizu u Sjedinjenim Američkim Državama u zadnje vrijeme i spalilo milijarde dolara bogatstva širom svijeta - pobjeći s mjesta zločina i to uglavnom oslobođen od poreza. Korporativni kriminalci moraju u zatvor". To je najnovija analiza koju je objavio Joseph Stiglitz, međunarodno poznati ekonomist i dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju u 2001 godini.


Sve je laž. U svijetu laži kroz lažni novac, lažni ljudi upravljaju lažnom ekonomijom. Lažne banke i lažni bankari, lažni predsjednici i lažni direktori,  lažne tvrtke i lažna poduzeća. Lažni suci u lažnim sudnicama lažno osuđuju lažne ljude zbog lažnih kredita. Lažni zakon vrši lažne zapljene. Sve je laž. Baš kao što možda ne postoje granice mudrosti i razumijevanja, i baš kao što se ključ za blago tamo sakriveno može naći u čarobnoj frazi "ja ne znam"; čini se da glupost i pohlepa također nemaju granica, tu je lozinka "ja znam". Ne može proći ni jedan jedini dan, a da se ne zapanjim, ne šokiram i ne uplašim dubine neznanja i pohlepe koje u ovo mračno doba proždiru naš svijet. Oni koji profitiraju iz tog neznanja i pohlepe, ne prezaju ni od čega i čine sve da bi tu pohlepu i neznanje potaknuli, razvili i još više proširili. Pretvorili su ljudsku rasu u retardiranu farmu genetski modificiranog kukuruza; svijet zakržljalog proletarijata. Između čovječanstva i prirode postoji partnerstvo. Kad je taj međusobni odnos na optimalnoj razini, oni rade jedan za drugog na uzajamnom poboljšanju, krajnji rezultat Raj. Kad čovječanstvo zaslijepljeno svojim sebičnim interesima izigra prirodu, onda je rezultat toga Pakao. Raj na Zemlji i Pakao na Zemlji su dvije primarne opcije između kojih stoje crni i bijeli navijači. Ravnoteža je zaštitni znak jednih, a neravnoteža akcelerirano stanje onih drugih.
Razloge zbog kojih je svaka službena valuta ovog svijeta smrtno ovisna o onome što se događa s valutom u upotrebi u Sjedinjenim Američkim Državama, pogrešno zvanom "Dolar", u stvari bezvrijednim papirom kojeg izdaju Federalne Rezerve - institucija u privatnom vlasništvu; više nije potrebno objašnjavati.

Na putu u kojem su iz nule u zadnje vrijeme već stvorene planine novog novca-duga, stiglo se do faze u kojoj se priča o novih 4 trilijuna, a nastavlja se sa novih 600 milijardi u prvih 6 mjeseci. 600 milijardi, koliko je to "malo novaca", možda najbolje dočarava podatak da se deficit proračuna Vlade SAD-a za fiskalnu godinu koja je upravo završila, popeo na rekordnih 1,7 trilijuna.

"U svrhu spašavanja propalog, do krajnje mjere privatiziranog globalnog financijskog sustava, nek se osjeti glad, neka bude zabave i nek zavlada ignorancija", 111.111.111.111.111.111.111.111,11-og dana reče Bog. Ignorancija u kojoj Federalne Rezerve iz ničega mogu stvarati 2 ili 4 trilijuna godišnje, iz godine u godinu. Horor je možda jasniji ako se sagleda kroz usporedbu s bruto društvenim proizvodom ove po svemu gubitničke, a ipak najrazvijenije svjetske ekonomije - jadnih 14 trilijuna dolara u 365 dana - 27% svega onoga što ugleda svjetlo dana u periodu u kojem se izmjene 4 godišnja doba. Još više od toga zastrašuje spoznaja da privatna središnja banka ove čarobnim štapićem stvorene trilijune ne poklanja nego posuđuje, posuđuje ekonomiji koja je zbog ničeg drugog nego baš zbog dugova završila na samrtnoj postelji.

Odurna stvarnost je da u SAD-u aktualno u opticaju cirkulira samo oko 986 milijardi dolara u stvarnim, postojećim novčanicama i kovanicama, dok je sveukupna zaduženost Amerikanaca, ovisno kojom od mnogobrojnih fantastičnih formula je izračunavate iako je dug samo dug i ništa više od toga; između 70 i 200 trilijuna dolara.

Odakle se stvorilo ovih 70-200 trilijuna dolara kredita kad u gotovini ukupno ne postoji niti 1 trilijun dolara? Gdje ste vi gospodo "ostalih 69-199" trilijuna dolara rođeni? Kako je moguće da manje od trilijun dolara obavlja sve ovo? Odgovor je jednostavan i kristalno jasan: Banke!

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Sve je laž. U svijetu laži kroz lažni novac, lažni ljudi upravljaju lažnom ekonomijom. Lažne banke i lažni bankari, lažni predsjednici i lažni direktori,  lažne tvrtke i lažna poduzeća. Lažni suci u lažnim sudnicama lažno osuđuju lažne ljude zbog lažnih kredita. Lažni zakon vrši lažne zapljene. Sve je laž.

03 lipnja 2009 godine, Predsjednik Federalnih Rezervi Ben Bernanke je obećao Američkom Kongresu da Fed neće monetizirati dug američke vlade.

Dana 03 studenog 2010, Federalne Rezerve su najavile plan masovnog kvantitativnog ublažavanja u kojeg je uključena kupnja dodatnih 600 milijardi dolara američkih dužničkih obveznica do sredine 2011 godine. Stvoriti iz ničega 600 milijardi dolara i njima kupiti trezorske obveznice u prijevodu znači monetizacija duga. Ali nije li Ben Bernanke obećao da Fed to neće učiniti? Da, Ben je to obećao: 

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Monetizacija duga je očajnički čin. Kvantitativno ublažavanje nije ništa drugo nego tiskanje novog novca i stvaranje inflacije. U svijetu privatnih središnjih banaka u kojem novac iz ničega nastaje kao dug, to predstavlja pljačku kupovne moći osobnih prihoda radnog naroda.

A sad pauza kao i uvijek kad se pred pitanjem novca nađu glup i gluplji...

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 5585 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts