Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Dagong - Prva Kineska Agencija Za Kreditni Rejting

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
tuper

Sa Dalekog istoka u vidu kineske bonitetne kuće Dagong stiže konkurencija zapadnim kompanijama Standard & Poors, Moody's i Fitch za procjenu suverenih  kreditnih rejtinga, koja u svom prvom naletu na državne dugove revolucionarno mijenja bonitetnu sliku svijeta, dajući mnogo veću težinu sposobnosti stvaranja bogatstva i količini deviznih rezervi.

 


Mnogo se pisalo i raspravljalo u zadnje vrijeme o pretjeranoj moći, pouzdanosti i neutralnosti američkih agencija za kreditni rejting. Poznatije kao "Tri Američke Sestre", u najvećoj mjeri naravno pod kontrolom banaka, Standard & Poors, Moody's i Fitch kroz monopolski režim izdaju analize o zdravstvenom stanju ekonomije i daju mišljenja o kreditnoj sposobnosti suverenih država, raznih vrsta institucija, banaka i poduzeća. Ove agencije za kreditni rejting odlučuju o tome koje ekonomije su jake, a koje ekonomije su slabe, što je do sada determiniralo sudbine čitavih naroda. Jedan 'A' više ili manje u njihovim procjenama koje su se do sada pokazale kao potpuno neobjektivne i u sukobu interesa; može značiti spasenje ili bankrot za neku zemlju.

 

Sada bi se situacija mogla promijeniti. Prije nekoliko dana je u Kini debitirala Dagong, prva njihova agencija za kreditni rejting.
Više informacija na web sajtu ove agencije za kreditni rejting: klikni. Izgleda da je Peking odlučio razbiti monopol Sjedinjenih Američkih Država i na ovom području, te pružiti alternativnu točku gledišta u odnosu na onu "tri američke sestre kreditnog rejtinga".

 

 

 

Dagong, prva kineska agencija za kreditni rejting, 10 srpnja je objavila svoje izvješće koje možete pogledati ovdje.

Ova financijska analiza je izazvala dosta komešanja i probudila veliko zanimanje.
Na kineskoj rang listi kreditnih rejtinga, nalazi se 50 zemalja čiji sveukupni bruto društveni proizvod čini 90% svjetskog BDP-a.

Kineska agencija za kreditni rejting procjenjuje solventnost država bazirajući se na drugačijim kriterijima od onih tradicionalnih, najviše uzimajući u obzir stvarni kapacitet za stvaranje bogatstva i povećanje rezervi.
Rezultat je taj da su Sjedinjene Američke Države izgubile mitski trostruki 'AAA' kreditni rejting koji je deklasiran na 'AA'; Velika Britanija i Francuska su srezane na 'AA-', dok je kreditni rejting zemalja kao što su Italija, Španjolska i Belgija pao čak na 'A-'.
Bolje su prošle Kanada, Njemačka i Nizozemska, njihov kreditni rejting je procjenjen na 'AA +', to je inače ista ocjena koju ima i sama Kina.

Guan Jianzhong, predsjednik Dagonga, predstavljajući prvi kineski izveštaj o suverenom kreditnom rejtingu na konferenciji za štampu u Pekingu je izjavio da sadašnji zapadni sistem pruža netočne informacije o kreditnim rejtinzima, te da isti ne uspijeva reflektirati promenjivost sposobnosti otplate dugova.

Kineski predsjednik Hu Jintao je rekao u travnju da svijet treba "objektivan, fer i razuman standard" za rejting državnih dugova. Čini se da je bonitetna kuća Dagong ozbiljno zaigrala tu ulogu, ističući da je cilj financijski procijeniti države po metodi koja neće biti pod utjecajem ideologije.

Izuzmemo li očekivane kritike, procjene kineske agencije za kreditni rejting Dagong mnogi zapadni stručnjaci smatraju puno realnijom od procjena agencija Standard & Poors, Moody's i Fitch, posebno uzimajući u obzir rezanje kreditnog rejtinga Sjedinjenim Američkim Državama.
Već neko vrijeme su ekonomisti, uključujući i Amerikance, uvjereni da se iza trostrukog 'AAA' kreditnog rejtinga SAD-a krije puno lošija stvarnost.
Sve veći broj stručnjaka vjeruje da su Sjedinjene Američke Države zapravo na rubu insolventnosti i bankrota, budući da je javni dug izmakao kontroli (13 trilijuna dolara, što je jednako bruto domaćem proizvodu), a rizik od nove krize hipotekarnih kredita (u nedavnom izvješću U.S. Treasury upozorava na novi veliki prenapuhani balon koji je spreman eksplodirati) prijeti novim lančanim propadanjima banaka.

Rast sumnji u stvarno zdravstveno stanje američke privrede (a time i svjetske), također je izazvala i senzacionalna vijest da Ujedinjeni Narodi, po prvi put službeno predlažu napuštanje dolara kao globalne valutne rezerve zbog rizika od nestabilnosti.

U UN-ovom izvješću za 2010 godinu o ekonomskom i socijalnom stanju u svijetu, objavljenom krajem lipnja, naglašava se potreba za kreiranjem novog valutnog sustava globalnih rezervi koji se više ne bi temeljio na dolaru, nego na jednoj globalnoj valuti stvorenoj na osnovu već postojećih Specijalnih Pravs Vučenja (SDR) Međunarodnog Monetarnog Fonda.
Bio bi to ključni korak prema novom ekonomskom i političkom svjetskom poretku (jedna svjetska vlada, jedna svjetska centralna banka, jedna svjetska valuta), njega mnogi političari i ekonomisti vide kao jedini lijek protiv buduće gospodarske stagnacije, ili još gore, recesije.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3918 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts