Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Bog, Dobar, Loš I Zao

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Bog, Dobar, Loš I Zao

Bog je maksimalni potencijal.

To je ono što u konačnici predstavlja imploziju. Logičan zaključak pokušaja poraza Bogove jednadžbe.

To je razlog zbog kojega svi tražimo razumno objašnjenje.

Bog ne može biti sukladan s razumom (lagati).

Bog ne laže.

Bog je nerazuman.

Nitko od nas ne traži dokaz da Bog postoji, svi smo u potrazi za dokazom da Bog ne postoji.

Istina je Bog i Bog je istina.

Ignorancija istine je korijen sveg zla.

Zlo ima svoje logično objašnjenje.Jedna polovica dodana drugoj polovici, jednako je jedan.

Istina je jedna.

Laž plus Laž daje istinu.

Što vam daje ono što želite da bi dobilo ono što ono želi? Što ovisi o zaštiti Dobrog?

Što pretendira biti Dobrim?

Zlo se krije iza istine, jer Zlo pretendira biti Dobrim.

Dobro je sve dok se ne otkrije da je Zlo, a Zlo se eliminira.

Zlo je ograničeno i krhko. Zlo nije Dobro. Bog je beskrajan i neuništiv.

On je jedini Dobar.


Dobar je uvijek u pravu, a Zao je uvijek u krivu.

Ovo je ograničeno i krhko, koliko i varijabilno, ovo je uvijek varijabilno.

Ono što je beskrajno i neuništivo je konstantno, uvijek je konstantno.

Zlo funkcionira na misteriozan način.

Bog ne.

Logika ne.

Istina ne.

Zakon ne.

Bog odlučuje o sudbini Zla.

Logika odlučuje o sudbini Razloga.

Istina odlučuje o sudbini Laži.

ZAKON odlučuje o sudbini Pravila.

Svi su Singularni.

Ne postoji riječ koja ih sve obuhvaća. Ali svi su oni Dobri.

Ignorancija Boga je korijen sveg Zla.


Zlo vam daje ono što želite da bi dobilo ono što ono želi.

Dobro nam daje ono što nam treba.

Dobro daje Zlu ono što mu treba.

Smrt.

Zao koji se pretvara da je Dobar želi živjeti vječno.

Zao to nikada neće moći ostvariti.

Bog ne može biti sukladan s razumom (lagati).

Bog ne laže.

Bog je nerazumna.

Sve što Zlo može učiniti je kukati i jadikovati o svojoj sudbini, uvijek i zauvijek, za vijeke vjekova.

Nemoj meni plakati, nisam igrao niti jednu ulogu u izgradnji i koliko mogu reći, nema ni početka ni kraja Bogu.

Istina je beskonačna i neuništiva.

Čini se da Zlo smatra da ovo nije fer i pravedno.

Znam da je truditi se poraziti Dobro, nemoguće.

Tako Zao kaže ...

Ako isprve ne uspijete poraziti Dobro, probajte pokušati ponovno.

Postoji oko 6000 godina zabilježene povijesti.

To je koliko dugo Zlo pokušava probati ponovno.

Zlo skupa sa svojim pomagačima, naravno.

Kako Zao dobiva snagu za održavanje borbe protiv Dobrog, s ciljem poraza Dobrog i osvajanjem apsolutne vlasti nad svim?


Zlo vam daje ono što želite da bi dobilo ono što ono želi.

Nade i snove.

Laži i razočaranja.

Upravo sam vam dao ono što vam je potrebno.


Istinu.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3063 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts