Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Bezuvjetni Temeljni Dohodak - Uzrok Problema, A Ne Rješenje!

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
dan.kan
User Rating: / 47
PoorBest 

Bezuvjetni temeljni dohodak sve je ključnija građanska inicijativa popularizirana širom meridijana i paralela. "Unconditional basic income" probio se eto u zadnje vrijeme i do naših krajeva. Prije nego li objasnim zašto je bezuvjetni temeljni dohodak u realnosti uzrok problema, a ne rješenje, napomenuo bih da je kod novca potrebno imati na umu to da načini njegovog izdavanja i distribucije prvenstveno ovise o svrhama kojima on sam uopće treba služiti. Kako su novac i moć nerazdvojni simbiozni par, problem kontrole nad novcem ni u kom se slučaju ne smije podcijenjivati. Pročitati članak "Monetarna Reforma - Slobodno Tržište Vs Državni Monopol" čiji je autor Aljoša iz obitelji Đurić, za kojeg ne skrivam da me fantastičnim potezom "Obavijest Hrvatskom Premijeru - Reapropriacija Suvereniteta, Regeneracija Vlasništva Nad EX-YU Imovinom I Odšteta" naprosto jučer oduševio, idealni je put za brzo upoznavanje s kritičnim faktorima u igri novcem i proizlazećim odnosima.

Sloboda nije ničim kondicionirana, a ono čime bezuvjetni temeljni dohodak jeste, ujedno je i razlog zašto se radi o katastrofalnoj zamisli. Tresla se brda, iz pokreta ugnjetenih i poniženih izlegla se umjesto pravedne zdrave valute "Occupy Wall Street" bankomat kartica. Rijetko gledam televiziju. Neki sam se dan zaista zapanjio vidjevši kako djecu u predškolskim vrtićima pedantno dresiraju bankomat kulturi. Bez obzira na "misteriju" je li Bog stvorio nas ili mi njega, stvaralaštvo je stvarno divna zanimacija. Bezuvjetni temeljni dohodak nemoguće je ne usporediti s praksom banaka da prvo kreiraju novac i kredite, a tek poslije ako im se takvim glupostima da ubijati dosadu, razmišljaju o podlozi, rezervama i depozitima. Za one koji to do sada nisu znali, da bi se iz njega nešto moglo uzeti, bankomatu se prvo kroz otvor sa stražnje strane nešto mora dati. Napuniti parama automat za podizanje novca nije nikakva poteškoća koristi li se uobičajeni novčani multiplikator.

 

Osim nastavljanja robovanja monetarnim tiranima, bezuvjetni temeljni dohodak fatalna je teoretska pogreška sve dok ne postanemo sposobni u praznim prehrambenim automatima multipliciranim novčanicama multiplicirati mlijeko, meso te ostale za život neophodne namirnice.

Usput još nekoliko redaka vezanih za novčane mitologije.

Robni novac, metalni novac, papirnati novac, fiat valuta bez ikakvog pokrića... svi oblici novca izumljeni su izgleda u Kini. 6 stoljeća prije naredbe Franklina Roosevelta 1933 godine kojom je Vlada Sjedinjenih Američkih Država zapljenila zlato američkih građana, u Kini je provedena konfiskacija tog plemenitog metala kako bi se spriječila nekontrolirana inflacija i krah fiat valute.

Nije lako propješačiti kilometre do tuđeg sela, pa u zamjenu za bika onda na leđima odtegliti nazad drva za ogrijev. Svugdje se navodi kako je novac izmišljen zato da bi se olakšala razmjena. Antropolog David Graeber, ekonomist Charles Goodhart (bivši član Odbora za monetarnu politiku Engleske središnje banke) i još neki stručnjaci za povijest novca međutim tvrde da je novac izumljen zato da bi se financirali ratovi.

Prosječni "životni vijek" fiat valute kraći je od 40 godina. Ni pričuvne valute nisu vječne. Koliko vremena preostaje dolaru budući kao aktualna svjetska rezervna valuta već traje koliko i valute Kraljevina Nizozemske i Portugala?

 

 

Većina je ljudi uvjerena kako je kreditna ekspanzija temeljena na tome s koliko naših depozita u trezorima na sigurnom čuvanima, banke raspolažu. To nije istina. Postoji nešto što se naziva frakcijska rezerva. Banke se najmanje bave klasičnim bankarstvom, a najviše financijskim špekulacijama kriminalnog karaktera.

Ekonomska nejednakost u današnjim državama puno je gora nego u nekadašnjim robovlasničkim društvima. Ne iz nekih tajanstvenih razloga nego zbog politika svjetskih vlada, jedna destruktivna ekonomija vrijedi za njih 99%, a druga mnogo optimističnija za njih 1%.

Umjesto da pomaže gospodarstvu, gotovo sav novac kreiran kroz kvantitativno olakšavanje skuplja prašinu u crnim rupama financijskih institucija.

Iako se tvrdi suprotno, Sjedinjene Američke Države mogu bankrotirati. Štoviše, stečaj SAD-a odigrao se već nekoliko puta. 1779 zabilježen je default na valuti "Continental", 1790 došlo je do defaulta i na inostranim i na domaćim dužničkim obvezama, pa 1814, 1862 zabilježen je default na valuti "Greenbacks", zatim je u jeku Velike depresije tu default 1933 na obvezama u zlatu, 1934 zabilježen je default na bondovima "Liberty", pa default 1971 na dugoročnim obvezama kad je Nixon ukinuo zlatni standard usvojen 1944 godine na Konferenciji u Bretton Woodsu, potom imamo default 1979 na trezorskim zapisima, noviji default zbog kojeg su inscenirani teroristički napadi 11 rujna 2001, i ovaj zadnjih dana koji je blokirao Vladu jer Kongres nije usvojio ni prijedlog proračuna ni prijedlog zakonskog povećanja limita javnog duga.

Naravno, novac je kreiran iz ničeg.

 

 

"Banke ne izdaju kredite iz sredstava koje su primile kao depozite. Kad bi tako postupale, ne bi se mogao stvarati dodatni novac" - iz priručnika Federalnih rezervi "Modern Money Mechanics".

"Kad bi se svi krediti vratili, u opticaju ne bi cirkulirao ni cent i nitko ne bi mogao imati depozit u banci. Svaki dolar u cirkulaciji od nekoga je posuđen. Beznađe i tragični apsurd naše civilizacije ogledaju se u apsolutnoj ovisnosti prosperiteta o količini novostvorenog bankarskog sintetičkog novca" - Robert Hemphill, kreditni direktor Federalnih rezervi.

"Banke stvaraju novac, zbog toga i postoje. Proces proizvodnje novca sastoji se iz unosa iznosa u knjige. Svaki put kad banke nekog kreditiraju, stvara se novi novac" - Graham Towers, guverner kanadske središnje banke.

"Kad banka daje zajam, ona jednostavno na dužnikov depozitni račun upisuje iznos posudbe. Taj novac nije skinut s nijednog drugog depozitnog računa, niti ga je itko banci prethodno isplatio. To je novostvoreni novac" - Robert Anderson, bivši tajnik američke riznice.

"Banke su sposobne proširiti kredit kad god požele, za to im nisu potrebne nikakve rezerve" - William Dudley, predsjednik i glavni izvršni direktor Federalnih Rezervi.

"Bankarski sustav stvara novac iz nule. Taj je proces vjerojatno najveća majstorija ikad izumljena" - Josiah Stamp, bivši predsjednik engleske središnje banke.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3039 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts